skema4

 

12 Indeks POLITIK BERJIWA PANCASILA
  1. POLITIK YANG BERKETUHANAN
  2. POLITIK YANG BERKEMANUSIAAN
  3. POLITIK YANG BERKEADILAN
  4. POLITIK YANG BERKEADABAN
  5. POLITIK YANG BERPERSATUAN
  6. POLITIK YANG BERKERAKYATAN
  7. POLITIK YANG BERKEPEMIMPINAN
  8. POLITIK YANG BERKEHIKMATAN
  9. POLITIK YANG BERKEBIJAKSANAAN
10. POLITIK YANG BERMUSYAWARAH
11. POLITIK YANG BERKETERWAKILAN
12. POLITIK YANG BERKEADILAN SOSIAL